Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz

Alagöz Hukuk Bürosu, Hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “çözüm odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir. Başta İstanbul olmak üzere tüm ülke genelinde hukukçu kadrosuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Arabuluculuk

Arabuluculuk, günümüzde dostane ve yaratıcı yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten istedikleri zaman vazgeçmek konusunda tamamen serbesttirler. Taraflar hiçbir şekilde zorla bu sürece dahil edilemeyecekleri gibi sürecin her aşamasında arabuluculuğu sonlandırabilirler.

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ücret ödenir. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.

İş Mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulleriyle dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri düzenleyen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde yargı sisteminin ağır işlemesi ve İş Mahkemeleri’nde çoğunlukla işçilerin aleyhine kararların geç çıkması da göz önünde bulundurularak; hem hızlı sonuç almayı hem de tarafların kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlamak amacıyla iş davalarında mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale getirilmiştir.

7036 Sayılı Kanun kapsamında bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işveren alacak ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce, arabulucuya başvurulması şartı aranacak. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde; herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle reddine karar verilecek.

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır.

Arabuluculuk ile;

Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

Arabuluculuk süreci mahkemeye göre daha kısa sürede sonuçlanır.

Arabuluculuk, tarafların anlaşmaları doğrultusunda sonuca bağlanacak, tarafların menfaatlerinin korunması esas alınacaktır.

Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler. Psikolojik ve sosyolojik riski azdır.

Anlaşmayla çözülür; iki taraf da kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

Alagöz Hukuk Bürosu bünyesinde de Av. Selçuk Alagözyaylası Arabuluculuk görevi yapmaktadır.