Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz

Alagöz Hukuk Bürosu, Hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “çözüm odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir. Başta İstanbul olmak üzere tüm ülke genelinde hukukçu kadrosuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunmasının gerekliliğini daha da arttırmıştır.

Fikri ve Sınai Haklarla ilgili olarak, yabancı ve ulusal şirketlerin her türlü başvuru, tescil, tadil ve terkin işlemleri Türkiye’de ve yurt dışında yapılmakta ve buna ilişkin her türlü sözleşme ve ihtilaflarda müvekkiller büromuz vekillerince temsil edilmektedir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuku kapsamındaki faaliyet alanımız ağırlıklı olarak marka, tasarım, patent ve fikir ürünlerine yapılan haksız tecavüzler ile anılan tecavüzlerin önlenmesine yönelik hukuki girişimleri ve müvekkilimiz firmalar arasında yer alan yapım şirketlerinin fikri mülkiyet ve telif hukuku kapsamındaki ihtilaflarının çözümlenmesine ilişkindir.

Müvekkillerimize sağladığımız hizmetler;

  • Marka Haklarına ilişkin her türlü işlem,
  • Patent Hakları ilişkin her türlü işlem,
  • Ticari Sırlar,
  • Telif Hakları,
  • Birleşme ve Devralmalarda Fikri ve Sınai Haklarla ilgili olarak mütalaa verilmesi,
  • Uluslararası düzeyde her türlü marka araştırması, tescili ve devri işlemleri,
  • Lisans Sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
  • Endüstriyel tasarım başvuruları.