Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz

Alagöz Hukuk Bürosu, Hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “çözüm odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir. Başta İstanbul olmak üzere tüm ülke genelinde hukukçu kadrosuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Alagöz Hukuk Bürosu, müvekkil portföyü içinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerle ilgili İcra İflas Hukukuna ilişkin olarak ortaya çıkan ihtilaflarda her türlü koruyucu ve önleyici hukuki imkanlarını ivedilikle uygulamanın yanı sıra;

Her türden icra takibinin başlatılması ve yürütümü,

  • Haciz işlemleri,
  • İtirazın iptali ve istihkak davalarının açılması ve yürütülmesi,
  • İhtiyati haciz,
  • Her türden iflas takibinin başlatılması ve yürütümü,
  • İflasın tasfiyesi,
  • İflasın ertelenmesi, Konkardato
  • Tasarrufun iptali davaları,
  • İcra ceza davaları,

gibi; İcra İflas Hukukuna ilişkin müvekkillerimizin hak ve alacaklarını korumaya yönelik her türlü işlem ekibimizdeki avukatlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.