İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Hizmetlerimiz

Alagöz Hukuk Bürosu, Hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “çözüm odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir. Başta İstanbul olmak üzere tüm ülke genelinde hukukçu kadrosuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Alagöz Hukuk Bürosu, müvekkillerini özellikle İş Hukuku alanında geniş kapsamlı bir şekilde temsil etmektedir. Bu konuda üst seviyede dava tecrübesine sahibiz. Danışmanlık hizmeti sağlamakla beraber, işçi ve işverenleri bireysel ve toplu davalarda temsil etmekteyiz.

İhtisaslaştığımız konular ve yoğunlukla takibini yürüttüğümüz davalar;

  • İş kazasından mütevellit her türlü hukuk ve ceza davaları,
  • İş güvencesinden kaynaklı işe iade davaları,
  • Her türlü işçilik alacağı davaları,
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere yöntemleri
  • Önleyici hukuk hizmetleri,
  • İş sağlığı ve güvenliği,
  • Toplu işten çıkarımlar,
  • Sosyal güvenlik hukuku, iş ve sosyal güvenlik rücu davaları.